گیربکس شافت مستقیم ایلماز 3KW / 167RPM

27,900,000 تومان