گیربکس شافت مستقیم ایلماز 3KW / 87RPM

28,000,000 تومان