گیربکس شافت مستقیم ایلماز 3KW / 65RPM

36,450,000 تومان