گیربکس شافت مستقیم ایلماز 3KW / 400RPM

26,400,000 تومان