گیربکس شافت مستقیم ایلماز 3KW / 34RPM

36,500,000 تومان