گیربکس شافت مستقیم ایلماز 3KW / 311RPM

26,450,000 تومان