گیربکس شافت مستقیم ایلماز 3KW / 241RPM

26,480,000 تومان