گیربکس شافت مستقیم ایلماز 3KW / 22RPM

53,500,000 تومان