گیربکس شافت مستقیم ایلماز 3KW / 199RPM

26,500,000 تومان