گیربکس شافت مستقیم ایلماز 3KW / 117RPM

27,930,000 تومان