گیربکس شافت مستقیم ایلماز 2.2KW / 65RPM

26,600,000 تومان