گیربکس شافت مستقیم ایلماز 2.2KW / 34RPM

35,130,000 تومان