گیربکس شافت مستقیم ایلماز 2.2KW / 55RPM

27,130,000 تومان