گیربکس شافت مستقیم ایلماز 2.2KW / 46RPM

27,150,000 تومان