گیربکس شافت مستقیم ایلماز 2.2KW / 311RPM

25,000,000 تومان