گیربکس شافت مستقیم ایلماز 2.2KW / 26RPM

35,150,000 تومان