گیربکس شافت مستقیم ایلماز 2.2KW / 242RPM

21,600,000 تومان