گیربکس شافت مستقیم ایلماز 2.2KW / 23RPM

35,000,000 تومان