گیربکس شافت مستقیم ایلماز 2.2KW / 19RPM

35,100,000 تومان