گیربکس شافت مستقیم ایلماز 2.2KW / 157RPM

21,750,000 تومان