گیربکس شافت مستقیم ایلماز 2.2KW / 101RPM

25,050,000 تومان