گیربکس شافت مستقیم ایلماز 11KW / 96RPM

91,800,000 تومان