گیربکس شافت مستقیم ایلماز 11KW / 178RPM

78,300,000 تومان