گیربکس شافت مستقیم ایلماز 11KW / 64RPM

93,750,000 تومان