گیربکس شافت مستقیم ایلماز 11KW / 35RPM

93,800,000 تومان