گیربکس شافت مستقیم ایلماز 11KW / 287RPM

78,270,000 تومان