گیربکس شافت مستقیم ایلماز 11KW / 103RPM

91,770,000 تومان