گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.1KW / 99RPM

17,400,000 تومان