گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.1KW / 10RPM

31,500,000 تومان