گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.1KW / 82RPM

18,100,000 تومان