گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.1KW / 61RPM

21,650,000 تومان