گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.1KW / 49RPM

21,900,000 تومان