گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.1KW / 39RPM

22,000,000 تومان