گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.1KW / 23RPM

23,400,000 تومان