گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.1KW / 23RPM

23,500,000 تومان