گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.1KW / 202RPM

17,600,000 تومان