گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.1KW / 16RPM

31,400,000 تومان