گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.1KW / 151RPM

17,440,000 تومان