گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.1KW / 126RPM

17,500,000 تومان