گیربکس ایلماز 22کیلو وات 65 دور  MR772-180L/4 پایه دار