گیربکس ایلماز 22کیلو وات 32 دور  MR773-180L/4 پایه دار