گیربکس ایلماز 15کیلو وات 96 دور  MR572-160L/4 پایه دار