تيپ63 نسبت 1/30

گيربكس هاي حلزوني CEW
گیربکس ها ي حلزوني داراي يك ماردون ازجنس فولاد سخت و يک چرخدنده حلزونی برنجي تشكيل شده است. اين نوع گیربکس ها با استفاده از قطعات ياد شده حركت سيمانتكي ايجاد ميكنندكه با توجه به ساختار و زاويه ي خروجي آن داراي کاربري هاي فراواني است و به دليل عملكرد بسيار نرم دركاربري هايي از قبيل بالابر و آسانسورها که نياز به گشتاور بالا،‌ راه اندازي نرم و بدون تنش دارند، مورد استفاده قرار مي گيرند. از ديگر كاربرد هاي گیربکس هاي حلزوني ميتوان در Canveyer ، صنايع کاشي و سراميک اشاره نمود.امكان نصب گيربكس هاي حلزوني در حالت هاي مختلف و امكان تركيب آنها براي دستيابي به دور و گشتاور مورد نظر، تعمير و نگهداري آسان و كم هزينه و عدم برگشت پذيري در نسبت هاي بالا،‌ باعث تسهيل در استفاده از اين گيربكس ها و همچنين كاربرد گسترده و فراوان آن ها گرديده است. 

دسته: