ژنراتور استمفورد13.5kva تیپ موتور BCI164C

کد فنی : BCI164C

این ژنراتور با تیپ موتور BCI164C دارای توان دائم 10.8KW  و  13.5kva می باشد .