ژنراتور استمفورد13.5kva تیپ موتور BCI164C

کد فنی : BCI164C

تیپ موتور BCI164C

دارای توان دائم 10.8KW  و  13.5kva