کد فنی : ECP34-2S

ژنراتور با تیپ موتور ECP34-2S

دارای توان دائم 105kva