کد فنی : ECP34-1S

ژنراتور با تیپ موتور ECP34-1S

دارای توان دائم 85kva