کد فنی : ECP34-1L

ژنراتور با تیپ موتور ECP34-1L

دارای توان دائم 130kva