کد فنی : ECO401.5L

ژنراتور با تیپ موتور ECO401.5L

دارای توان دائم 620kva