کد فنی : ECO40-3S

ژنراتور با تیپ موتور ECO40-3S

دارای توان دائم 500kva