کد فنی : ECO40-1S

ژنراتور با تیپ موتور ECO40-1S

دارای توان دائم 400kva